Reisemål Transylvania i Romania

Som ansvarlig for flere studiereiser gjennom jobben som fylkessekretær i Naturvernforbundet i Buskerud (NiB), ble Per Øystein oppfordret til å prøve å arrangere studietur(er) også til det rike kulturlandskapet i Romania.

På reiselivsmessen på Lillestrøm i januar 2010 ble det opprettet kontakt med organisasjonen ADEPT, som stilte her bl.a. etter samarbeid med Innovasjon Norge.

PØK gjennomførte en studietur for NiB til Transylvania i Romania 6.-13. september 2010. De første 3 dagene som deltaker under en konferanse om biologisk verdifulle ugjødsla beite- og slåttemarker – ”High Nature Value grasslands”-, hvorav én dag var satt av til utflukt til landsbyen Viscri. Konferansen, som fant sted på University Lucian Blaga i byen Sibiu, samla 120 deltakere fra 22 europeiske land. Arrangør var Fundatia ADEPT, med støtte fra og i samarbeid med flere andre aktører.

sibiu_viscri.jpg

Der alt begynte! Konferansedeltakere samla utenfor den befesta kirken i Viscri 08.09.10. Foto ADEPT.

I de 4 påfølgende dagene var det rundtur i området Târnava Mare. Guide var Cornel Stanciu fra ADEPT. Cornel er født og oppvokst i området (i landsbyen Bunesti), og jobber med tilrettelegging for turisme og etablering av vandre- og sykkelruter. Rundturen ble et besøk til et alderdomlig landbruk med et usedvanlig rikt biologisk og menneskelig mangold. I stort sett alle landsbyer var det befolkning med røtter fra Romania, Ungarn, Tyskland (Saksere), samt sigøynere (Romfolket). Ferske bjørnespor ble funnet under sanking av trøfler (med hund!), småskrikørn var et daglig syn, og området hadde i 2003 nær 40 000 dekar med ugjødsla slåtte- og beitemarker!

I området gjør ADEPT en stor innsats innenfor en rekke ulike områder.

Fundatia ADEPT

Om Târnava Mare: http://www.discovertarnavamare.org

Konferansebrosjyre med informasjon om området og med eksempler fra landsbyen Viscri:

hnv_conference_brochure1.pdf

Besøk med Rovviltnemda i region 2 Sør-Norge, mai 2011

Klunderud Natur og Kultur gjennomførte i perioden 4.- 8. mai 2011 en studietur til Transylvania, med fokus på rovdyr, rovdyrforvaltning og husdyrhold. Oppdraget ble gjort for Roviltnemda i region 2 Sør-Norge. Totalt 14 personer deltok under reisen.

Les turrapport her:

reiserapport.pdf

Besøk til Stelicas sauekvee (sheepfold /stâne) utenfor landsbyen Viscri, med 1 300 sauer og lam. Sauemelk er en av de økonomisk viktigste produktene i området. Foto: ADEPT

Ytterligere 2 besøk sommeren 2011

* Ei uke rundt St. Hans var det en utvida familietur som gjorde runden med besøk til Viscri og Magura. Herlige dager, der blomsterprakten i Magura gjorde et sterkt inntrykk og likeså fuglen murkryper i Zarnestikløften

Murkryper, Foto: Lennart Johnsson

* I august gikk turen til slåttefestival i grenda/landsbyen Aldomas, i en sidedal til Gyimes. Herfra kom Attila Sariq som deltaker under slåttekurset i 2011 på Ryghsetra, og 3 personer fra kurset dro på gjestevisitt til sommerens slåttefestival i Aldomas, den 3. i rekken og med 24 deltakere. En fyldig rapport fra arrangementet finner man på hjemmesiden til Hans Petter Evensen – http://www.slaattekurs.no under Romania 2011.

Gyimesbükk ligger øst for byen Miercurea-Ciuc, i Trotusdalen som strekker seg inn i provinsen Moldavia. Befolkningen er stort sett ungarsktalende og tilhører folkegruppen Csango.

Studieturer i regi av NiB

Sommeren 2012 – i perioden 19. til 27. juni – ble den første studieturen i regi av Naturvernforbundet i Buskerud gjennomført til Transylvania. Turen ble fulltegna allerede i juli året før, og ble gjennomført med 18 deltakere og reiseleder. Deltakerne fikk en fantastisk opplevelse, der sommertemperaturen krøp tett oppunder 30 grader, og blomsterengene viste seg i all sin prakt. I Magura opplevde vi ei slåtteeng, - med kalkholdig sigevann -, der det var flere enn 20 orkidéearter, observert under én dags besøk!

Bilder fra reisen (foto Thor Østbye)

Rapport fra reise juni 2012 (ved Arne Fjellberg

Deltakerne fikk også et innsyn i tradisjonelt folkeliv på den rumenske landsbygda. Spennende å få med seg, med tanke på debatten om Romfolket, som har gått i norske medier sommeren 2012. NiB gjennomfører en ny studietur til området i juni/juli 2013. Også denne turen er fulltegna. Neste mulighet vil by seg i 2014. Ta kontakt!

kart_romania.jpg

Referat fra reise, august 2016

Undertegnede arrangerte og leda ei fagreise til Transilvania for Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap i tidsrommet 12.- 21. august 2016. Målet for turen var «å oppleva eit autentisk kulturlandskap med kulturmarkstyper, tradisjonelle bygningsmiljø, element og levande arbeidsprosessar». Turen var lagt opp med besøk til de samme områdene som vi skal besøk i juni 2018 – Viscri, Magura, Gyimes og Sibiu.
Det finnes et omfattende referat fra turen, ført i pennen av Marie Petterson og de ulike deltakerne. Referatet gir et godt innblikk fra områdene, menneskene vi møter og lokale skikker og tradisjoner.
Link, og se under referat: http://kulturlandskapsnettverk.museum.no/samlingar-i-nettverket/fagtur-til-romania-i-2016-0

Eng i Magura, foto Lennart Johnsson Eng i Magura, foto Lennart Johnsson

Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki