Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Klunderud Natur og Kultur (KNoK)

– KNoK – er arbeidsnavnet på tilbud, aktiviteter og tjenester som tar utgangspunkt i enkeltpersonforetaket til Per Øystein Klunderud, med adresse Åssideveien, 3322 Darbu. Organisasjonsnummeret er 969 334 011. – I Brønnøysundregistrene er aktiviteten registrert på personnavnet.

Per Ø. Klunderud er bosatt på slektsgården på Darbu i Øvre Eiker. Han er født i 1958, gift med Åse, og de har 4 jenter født fra 1988 til 1997.

Utdannelse


Arbeid

- Overtok og har drevet slektsgården Klunderud på Darbu i Øvre Eiker siden 1. desember 1980. Gården består av 700 dekar skog, 30 mål jord og snaut 40 mål inngjerda beiter. Hovedbygningen er fra ca 1750, med påbygg datert 1813.
På 1980 tallet var det en mindre produksjon av jordbær og solbær. Driver småskala vedproduksjon på gården, - årlig 20 til 80 favner, samt regelmessig uttak av 100 – 300 m3 tømmer. Fra 1994 har det foregått restaurering av kulturlandskapet med tanke på estetiske og biologiske verdier. Fra 1998 til 2007 sauehold med inntil 17 vinterfora dyr. Samarbeider for tiden med en nabo som har sau. Han leier jorda og beitene, slik at disse blir brukt og holdt i hevd. Arbeidet på gården har vært utfyllende i forhold til annet arbeid

- Har vært ansatt som fylkessekretær for Naturvernforbundet i Buskerud – NiB (med hjemmekontor på gården) siden 27.08.86. Stillingen er på timebasis og har variert mellom 25 og 70%. Er i denne jobben bl.a. ansvarlig for gjennomføringen av slåttekurset på Ryghsetra (avholdt årlig siden 1994!), studiereiser i regi av NiB og oppfølging av økonomien i fylkeslaget. Var initiativstaker til og prosjektleder for bokverket ”Fuglelivet i Øvre Eiker”, som ble utgitt i november 2009. Fagredaktør var Steinar Stueflotten.

- Jobbet årlig fra 1991 tom. 2009 med en skogdag i Drammen kommune på Spiralen, med alle 4. klassene i mai måned, og som 5. klasser i september måned. Dette som en del av miljølæreplanen i kommunen. Hadde gjennom disse årene totalt flere enn 10 000 elever!

- Er i 2010 og 2011 engasjert av Fylkesmannen i Buskerud som prosjektleder for foreslåtte tiltak i forvaltningsplanen for Fiskumvannet naturreservat, primært anlegging av adkomst til fugletårnet og skjøtsel i form av beite, rydding og slått.
- Har vært involvert i arbeidet med å få til større skogfaglig aktivitet for grunneiere langs skogsbilveien Raaen-Hassel. I samarbeid med Eiker Skogeierlag og Øvre Eiker kommune.


Frivillig

Styremedlem i Norsk Ornitologisk Forening - Øvre Eiker lokallag, i 17 år, herav 11 som leder. Gikk av i 2001.
Har hatt diverse tillitsverv knytta til barnas skolegang og fritidsaktiviteter, samt verv knytta til næringsaktiviteter på gården.

Logg inn